Jakie kredyty dla firm?

Każdy z banków komercyjnych, które działają na terenie naszego kraju oferuje instrumenty finansowe nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także dla firm. Wśród nich są między innymi różnego rodzaju kredyty. Są one nie tylko podstawowym produktem oferowanym przez banki klientom indywidualnym i firmom, ale także produktem, z którego korzysta wyjątkowo wielu klientów. Rodzajem kredytu dedykowanego firmom jest kredyt inwestycyjny.

 

Cele, na które można przeznaczyć środki z kredytu inwestycyjnego

 

Kredyt inwestycyjny umożliwia przedsiębiorcy zrealizowanie bardzo różnych planów. Cele, na które można przeznaczyć pieniądze uzyskane od banku w ramach kredytu inwestycyjnego mogą umożliwić przeprowadzenie inwestycji, które z punktu widzenia funkcjonowania firmy są istotne. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy zdecydują się wziąć kredyt inwestycyjny mogą za niego zakupić nowe urządzenia biurowe. Środki z kredytu można wydać również na:

– budowę, rozbudowę lub zakup firmowych obiektów;

– zakup lokalu z myślą o jego odsprzedaży lub wynajmie;

– adaptację, remont albo adaptację nieruchomości komercyjnej;

– spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych;

Istnieje również możliwość zakupu za pieniądze z kredytu inwestycyjnego papierów wartościowych. W ten sposób pożyczone pieniądze można pomnożyć.

 

Kto może otrzymać kredyt inwestycyjny?

 

Kredyt inwestycyjny jest produktem, które banki kierują do bardzo różnych firm – bez względu na profil ich działalności i wielkość. Z reguły jednak jest produkt, z którego mogą skorzystać firmy, które już pewien czas są obecne na rynku. Regułą jest, że raczej szans na otrzymanie kredytu inwestycyjnego nie mają te firmy, które wniosek o kredyt złożą na przykład po sześciu miesiącach od rozpoczęcia działalności. W większości banków o kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się firmy, które na rynku są obecne przynajmniej od roku. W niektórych bankach o przyznanie kredytu inwestycyjnego mogą ubiegać się również osoby i przedsiębiorcy, którzy wykonują wolny zawód. W tym przypadku także największe szanse na pozytywną odpowiedź ze strony banku mają te osoby i przedsiębiorcy, którzy tego typu zawód wykonują przynajmniej od dwunastu miesięcy. Osoby oraz przedsiębiorcy wykonujący wolny zawód krócej również mają szanse na to, że bank zdecyduje się udzielić im kredytu. W tym drugim jednak przypadku bank wymaga zabezpieczenia kredytu. Do tego osoby i przedsiębiorcy wykonujący wolny zawód mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu inwestycyjnego, jeśli wniosek o kredyt złożą w banku, który prowadzi dla nich konto firmowe lub rachunek osobisty.

 

Jakie mogą być rodzaje zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego?

 

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na wysokie kwoty. Bank wymagają więc w większości przypadków jego zabezpieczenia. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego może być:

– gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

– zastaw rejestrowy ustanowiony na przedmiocie inwestycji;

– ubezpieczenie z cesją praw z polis na rzecz bank, który udzielił kredytu.

 

Zabezpieczenie to gwarancja, że kredyt zostanie spłacony.